8–10 May 2024
İstinye Üniversitesi / İstanbul
Europe/Istanbul saat dilimi

Özet Çağrısı

  • Açılış günü
  • Gönderi son tarihi

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu Dijital Kültür başlığı ile 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde sempozyum, sergi ve çalıştaylar ile hibrit olarak gerçekleşecektir. Özgün kuramsal veya uygulamalı çalışmalar yapan araştırmacılar ve görsel alanlarda dijital teknolojilerle yaratıcı üretimler yapan uygulamacılar güncel çalışmalarını paylaşmak üzere sempozyuma davetlidir.

İstinye University Faculty of Communication 4. The International Media and Society Symposium, titled The 'Media of the Future' , will be held online with symposiums, exhibitions and workshops on May 8-9-10, 2024. Researchers who make original theoretical or applied studies and practitioners who make creative productions with digital technologies in visual fields are invited to the symposium to share their current work.*

Özet çağrısı kapalıdır.